ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Classix Siam Online

โฆษณาฟรีเป็นเวลา 12 เดือน หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้ โฆษณาจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การโพสต์โฆษณาของคุณที่ Classix Siam Online แสดงว่าคุณยอมรับว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเราที่ระบุไว้ด้านล่าง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโฆษณาใด ๆ ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของเราเพื่อป้องกันการละเมิดและรักษาเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การโพสต์โฆษณาบน Classix Siam Online แสดงว่าคุณยอมรับข้อความต่อไปนี้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของโฆษณาที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์นี้ โดยคุณจะไม่ถือว่าเจ้าของเว็บไซต์นี้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อตัวคุณเองหรือต่อผู้อื่นที่อาจเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากโฆษณาใด ๆ ที่โพสต์บน Classix Siam Online การโพสต์โฆษณาบน Classix Siam Online แสดงว่าคุณยอมรับหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

1. จะไม่มีการยอมรับคำหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม โฆษณาที่ละเมิดกฎนี้อาจถูกลบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงิน 2. จะไม่มีการยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเหยียดผิว ความเกลียดชังหรือความไม่พอใจส่วนตัวใดๆ 3. ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายปัจจุบันของประเทศไทย 4. โฆษณาใด ๆ ที่ดูเหมือนเป็นเพียงการโพสต์ทดสอบเรื่องขำขันหรืออื่นๆ ที่ไม่จริงใจ จะถูกลบออก